World Building, isometrische illustraties

Hier volgen een aantal voorbeelden uit verschillende illustraties van landschappen gemaakt voor verschillende klanten. Sommige stijlschetsen zijn gebruikt voor animaties en andere voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van een app. Steeds is gebruik gemaakt van een "isometrische illusie" om het "perspectief" te bepalen. Er is geen daadwerkelijk perspectief gebruikt, maar slechts de optische illusie van perspectief. De hoeveelheid detail in de isometrische wereld hangt in het bijzonder samen met de schaal en de hoeveelheid tijd die beschikbaar is voor een project.

Een voorbeeld is onderstaande illustratie voor een animatie gemaakt in opdracht van Filmding. Deze stijl is bijzonder geschikt voor uitleg animaties voor logistieke bedrijven omdat de wereld relatief simpel te verbeelden is. Ook het animeren is eenvoudiger omdat alle bewegingen over dezelfde lijnen verlopen en er geen sprake is van perspectief.

Stijlschets voor een animatie:
Het gebruik van kleur en de stijl van objecten kan variëren. Omdat er per project een hele nieuwe wereld gecreëerd wordt kunnen de regels steeds opnieuw aan het begin door de ontwerper zelf bepaald worden. Vervolgens wordt er eerst een database van losse objecten gebouwd en daarmee wordt de wereld van de animatie, app of game in elkaar gezet.

Stijlschets voor een appilcatie:
HET GRID
Men spreekt van de isometrische illusie als de ruimtelijke oriëntatie op 2 manieren geïnterpreteerd kan worden. Er worden dus geen perspectief lijnen getekend, maar 2 diagonale lijnen allebei onder een hoek van 30 graden. Doorgaans kan er alleen getekend worden in deze richtingen en daarnaast verticaal. Alleen gebogen lijnen kunnen afwijken, maar kunnen alleen binnen dit grid getekend worden. Zo ziet het grid waarop gewerkt wordt eruit:

Stijlschets voor een animatie:

WORLD BUILDING
Steeds weer sta ik versteld van de fantasie waarmee complete universums vorm gegeven worden zoals in de werelden van bijvoorbeeld Star Wars, Game of Thrones of Harry Potter. Er is iets fascinerends aan het zelf bouwen van je eigen universum. Waar kinderen dit met Lego of Playmobiel doen, doen schrijvers dit met fantasie en taal en Hollywood doet het met waanzinnige CGI. Ook de game industrie kent eindeloze variaties van de wereld van Minecraft tot en met de realistische wereld van GTA V. Zelf heb ik inmiddels als nieuw doel gesteld zelf zo'n fantasie wereld te bouwen, maar dan niet als een project voor een klant maar als autonoom project. Bovenstaande isometrische illustraties lijken me een begin van een eigen wereld waarin ik god ben.


< Terug naar het overzicht